Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Filmy instruktażowe z warsztatów, które odbyły się w ramach projektu RESELTAM II można pobrać ze strony projektu pod adresem www.reseltam.org.
Po wejściu na stronę projektu, aby pobrać, filmy należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą w pliku pdf.

RESELTAM II "Wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk pomiędzy osobami pracującymi w sektorze restauracji zabytków" jest projektem mającym na celu podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników sektora konserwacji zabytków, w szczególności niewykwalifikowanych rzemieślników będących najsłabszym ogniwem w procesie restauracji obiektów zabytkowych. Projekt jest kontynuacją projektu RESELTAM "Opracowanie programu studiów w zakresie konserwacji zabytków w oparciu o e-learning dla osób z sektora restauracji zabytków w celu ich przeszkolenia zgodnie z europejskimi standardami jakości", w trakcie którego utworzony został moduł szkoleniowy mający zniwelować braki w edukacji rzemieślników.

Partnerami projektu są:

  • PERA Fine Arts Education Centre w Istambule (Turcja),
  • Instituto per L`arte e il Restauro Palazzo Spinelli (Palazzo Spinelli Institute), Florence (Włochy),
  • Ecole D`Avignon Centra de Formation a la Rehabilitation du Patrimoine Architectural, Avignon (Francja),
  • Consorcio Centro Albayzin - scuela Andaluza de Restauracion, Granada (Hiszpania),
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie (Polska).

Ogólne założenia projektu:

RESELTAM II zakłada organizację praktyk zawodowych dla studentów z każdego kraju partnerskiego, którzy w przyszłości będą dyplomowanymi konserwatorami zabytków. Każdorazowo w innym kraju partnerskim odbywać się będzie szkolenie dla 30 osób, podczas którego studenci wraz z wykwalifikowanymi konserwatorami zabytków pracować będą wspólnie podczas renowacji i konserwacji obiektów najbardziej charakterystycznych dla kultury danego kraju. Dzięki wspólnym zajęciom praktycznym możliwa będzie wymiana wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk między pracownikami krajów partnerskich ze szczególnym uwzględnieniem różnic kulturowych w podejściu do stosowanych materiałów i technologii.

Materiały multimedialne opracowane podczas szkoleń w poszczególnych krajach partnerskich zostaną włączone do stworzonej w poprzednim projekcie platformy e-learningowej wzbogacając w ten sposób zawartą w niej wiedzę teoretyczną o praktyczne aspekty procesu konserwacji i renowacji. Będą mogły również być wykorzystywane niezależnie w procesie edukacji z zakresu restauracji zabytków.

Wyjazdy:

Turcja/Istambul grudzień 2010 <zobacz sprawozdanie .pdf>
Hiszpania/Granada marzec 2011 <zobacz sprawozdanie .pdf>
Włochy/Florence lipiec 2011
Francja/Avignon październik 2011
Polska/Nysa kwiecień 2012

Broszura Reseltam [.pdf]

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK