Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy
Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków PWSZ w Nysie to instytucja powołana do ratowania dziedzictwa kulturowego oraz koordynowania wszelkich działań na rzecz ochrony zabytków.
Powstanie Centrum było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Centrum serdecznie zaprasza do współpracy:
wszystkich zajmujących się ochroną zabytków, opiekunów zabytkowych świątyń (duchownych, kościelnych, członków Rad Parafialnych), właścicieli obiektów zabytkowych, posiadaczy starych pamiątkowych obrazów, rzeźb, mebli, przedsiębiorców z branży budowlanej a przede wszystkim wszystkich pragnących uzyskać pomoc w pozyskaniu środków na renowację i konserwację obiektów w ramach programów UE


Zakres działalności:
 • propagowanie wiedzy o opiece nad zabytkami oraz o ich znaczeniu dla historii i kultury
 • edukacja opiekunów zabytków:
  • wykłady otwarte
  • kursy dokształcające
 • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na ochronę obiektów zabytkowych
 • inwentaryzacja zabytków
 • prowadzenie specjalistycznych badań obiektów
 • wykonywanie prac konserwatorskich i restauratorskich na miejscu i w terenie
 • sporządzanie dokumentacji (badawczych i konserwatorskich)
 • prowadzenie nadzoru nad pracami konserwatorskimi

Dysponujemy najnowocześniejszą bazą materialną i wysoko wykwalifikowaną kadrą.


Pracownie konserwatorskie i laboratoria badawcze wyposażone są w nowoczesny sprzęt specjalistyczny:
 • do analizy struktury i składu substancji zabytkowej
 • do badań wytrzymałości i odporności materiałów
 • do prac konserwatorskich
Zapraszamy od obejrzenia filmu o Centrum Konserwacji (2 Mb)
Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK