Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy


Drodzy Państwo,

Serdecznie dziękujemy za chęć wzięcia udziału w pilotażowym etapie międzynarodowego programu Reseltam. Program ten powstał z myślą o podnoszeniu kwalifikacji pracowników, pracodawców, studentów i innych ludzi pracujących w sektorze konserwacji zabytków na podstawie, opracowanego przez partnerów z Włoch , Turcji, Francji i Polski, e-booka.
Naszym celem jest jak największe zunifikowanie wiedzy na temat konserwacji zabytków w Europie. Do tego też celu potrzebna jest Państwa pomoc!

Na wskazanych poniżej stronach internetowych znajdą Państwo opracowany przez pracowników Centrum Badawczo-Edukacyjnego Konserwacji Zabytków dla Opolszczyzny PWSZ w Nysie moduł testowy, na podstawie którego weźmiecie Państwo udział w fazie testowej projektu Reseltam.

Aby wziąć udział w fazie testowej należy wejść na stronę internetową: www.reseltam.org i po kliknięciu na zakładkę e-learning zalogować się / utworzyć konto, dzięki któremu otrzymacie Państwo dostęp do materiałów naukowych, e-booków z 4 różnych dziedzin konserwacji zabytków (drewna, kamieniarki, metalu oraz budownictwa), a także dostęp do e-testu, który sprawdzi państwa wiedzę z wybranego zakresu.

Prosimy o wykonanie następujących czynności w celu przetestowania materiałów oraz ich oceny z punktu widzenia użyteczności w Państwa zawodzie:

  1. Wyboru modułu, który będzie przedmiotem testu (drewna, kamieniarki, metalu lub budownictwa)
  2. Wypełnienie testu sprawdzającego Państwa wiedzę z wybranego zakresu (drewna, kamieniarki, metalu lub budownictwa) przed przystąpieniem do zapoznania się z opracowanym e-bookiem
  3. Zapoznanie się z pełną treścią e-booka z wybranego zagadnienia
  4. Wypełnienie testu sprawdzającego Państwa wiedzę z wybranego zakresu (drewna, kamieniarki, metalu lub budownictwa) po zapoznaniu się z opracowanym e-bookiem
  5. Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej oceniającej korzystanie z systemu.

Mamy nadzieje, że dzięki tej niewielkiej pracy włożonej przez Państwa w testowanie systemu e-learningowego, w ciekawy i przystępny sposób zdobędziecie Państwo wiedzę z wybranej dziedziny konserwacji zabytków, a z naszej strony uda się stworzyć sprawnie działający system, który skutecznie będzie podnosił kwalifikacje ludzi z sektora konserwacji zabytków.

Informacji udzielamy pod nr telefonu: 077 409 16 88 oraz adresem mailowym: centrumkonserwacji@pwsz.nysa.pl

Prosimy ponadto o indywidualne umówienie się na prezentację możliwości korzystania z programu z Panem Łukaszem Gadomskim - pracownikiem Centrum, który szczegółowo pokaże Państwu jak skorzystać z systemu i wypełnić w/w test najlepiej w terminie do 10.06.2009

Z wyrazami szacunku,
Zespół Centrum Badawczo-Edukacyjnego Konserwacji Zabytków PWSZ w Nysie


Moduły RESELTAM pliki .pdf

Drewno Moduł 1 Moduł 2 Moduł 3 Moduł 4 Moduł 5    TEST
Metal Moduł 1 Moduł 2 Moduł 3 Moduł 4 Moduł 5    TEST
Kamień Moduł 1 Moduł 2 Moduł 3 Moduł 4 Moduł 5    TEST
Kamieniarka Moduł 1 Moduł 2 Moduł 3 Moduł 4 Moduł 5    TEST

RESELTAM Ankieta Uczestnika Fazy Pilotażu .doc

Ankieta ewaluacyjna - experci .xlsCentrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK