Kontrast:
Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Uczelnie
partnerskie
Rekrutacja

11 Międzynarodowy Tydzień Szkoleniowy w PWSZ w Nysie

"Współpraca z Partnerami z regionu Azjatyckiego”

 

W dniach 5-9.10.2021 w PWSZ w Nysie odbył się już po raz jedenasty zorganizowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej tydzień szkoleniowy dla przedstawicieli zagranicznych uczelni partnerskich m.in. z Albanii, Kosowa, Indonezji oraz Chin.

Celem wydarzenia były między innymi:

  • wymiana informacji i najlepszych praktyk dotyczących współpracy w ramach programu Erasmus+ w dobie pracy zdalnej
  • uczestnictwo w sesjach tematycznych na temat współpracy z krajami azjatyckimi: Indie, Chiny, Indonezja, Tajlandia
  • zachęcenie instytucji partnerskich, studentów Erasmusa + UAS w Nysie oraz polskich studentów do studiowania na uczelniach partnerskich uczestniczących w ISTW
  • spotkania z koordynatorami współpracy międzynarodowej w ramach reprezentowanych obszarów kształcenia oraz rozmowy na temat dalszej współpracy
  • poszukiwanie partnerów do wspólnych projektów i programów
  • promocja instytucji macierzystych oraz oferta Uczelni na 2022/23 rok.

Uczestnicy oprócz programu głównego wzięli także udział w spotkaniach i rozmowach na temat dalszej współpracy, m.in. z Dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych – prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowską, dr Pradeepem Kumarem - Prezesem IEEF i pracownikiem PWSZ w Nysie oraz zaproszonym gościem dr hab. Gościwitem Malinowskim - Dyrektorem Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz międzyuczelnianego Centrum Studiów Azjatyckich.  Goście swoją obecnością uświetnili także uroczystą Inaugurację roku Akademickiego z okazji 20-lecia PWSZ w Nysie

Ważnym punktami programu Międzynarodowego Tygodnia Szkoleniowego były wykłady eksperckie gości spoza PWSZ w Nysie, które doskonale wpisały się w tematykę spotkania i cieszyły się dużym zainteresowaniem samych uczestników. Były to sesje na temat Indii, Indonezji, Chin oraz Dyskursu medialnego na temat migrantów w Europie przez ekspertów, a w tym:

  1. Sesja Indyjska, poprowadzona przez dr Kamilę Ludwikowską (Politechnika Wrocławska) - trenera kompetencji społecznych i menedżerskich dla prywatnych i publicznych organizacji międzynarodowych.
  2. Sesja Chińska, poprowadzoną przez Shengmiao Yu (Uniwersytet Śląski) – założycielki SoChinese.
  3. Sesja Indonezyjska, poprowadzona przez Octaviyanti Dwi Wahyurini oraz Faiqoh Agustin (Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia).
  4. Sesja na temat migrantów, poprowadzoną przez dr Magdalenę El Ghamari (Collegium Civitas) - założycielka i prezes Fundacji El-Karama.

Zarówno wszystkie dyskusje, jak i cenna wymiana doświadczeń, z pewnością przyczynią się do podniesienia jakości oferowanych przez partnerów usług edukacyjnych w odniesieniu do studentów i pracowników Uczelni korzystających z dostępnych form wymiany międzynarodowej.

Jedenasty Międzynarodowy Tydzień Szkoleniowy, spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród partnerów, jak również bardzo pozytywnymi opiniami dotyczącymi jego organizacji zarówno merytorycznej jak i technicznej jak również ciepłą i bardzo przyjazną atmosferę.

Już teraz gorąco zapraszamy na kolejny Międzynarodowy Tydzień Szkoleniowy wiosną 2022 roku!

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK