Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków oferuje wykonywanie następujących rodzajów badań obiektów zabytkowych, ich składników i materiałów konserwatorskich:

I. Badania nieinterwencyjne (nie wymagające pobierania próbek)

 1. Zdjęcia dokumentacyjne i badawcze obiektów oraz ich fragmentów w świetle widzialnym w świetle odbitym, przechodzącym, bocznym i makro.
 2. Reflektografia w promieniowaniu IR
 3. Zdjęcia luminescencji wywołanej UV
 4. Zdjęcia w promieniach Rentgena

II. Badania interwencyjne (wymagające pobrania mikropróbek)

 1. Analiza składu (np. pigmenty, zaprawy, zasolenie, włókno, drewno) metodami mikroskopowymi i mikrochemicznymi
 2. Analiza mikrostruktury techniką SEM lub mikroskopii dużych powiększeń
 3. Analiza jakościowa i ilościowa w mikroobszarach techniką SEM EDX

III. Badania materiałoznawcze

 1. Przeprowadzanie testów starzeniowych
 2. Przeprowadzanie testów normowych
 3. Przeprowadzanie testów porównawczych

IV. Eksperymenty i usługi konserwatorskie

 1. Oczyszczanie powierzchni metodami laserowymi i innymi
 2. Niestandardowe działania i prace konserwatorskie
 3. Organizacja prac konserwatorskich i badawczych
 4. Dokumentacje i opracowania konserwatorskie

KATALOG OSTANICH BADAŃ [.pdf]

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK