Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy
Zbliża się koniec najważniejszej ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz dziedzictwa kulturowego – Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Ogłoszony przez Unię Europejską Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 dobiega końca. Celem Roku było poszerzanie wiedzy o społecznym i gospodarczym znaczeniu dziedzictwa kulturowego. W całej Unii Europejskiej odbyły się z tej okazji tysiące wydarzeń i projektów, prezentujących nie tylko dziedzictwo poszczególnych społeczności, ale jego znaczenie w życiu każdego z nas. ERDK 2018 uwidoczniło bogactwo dziedzictwa kulturowego Europy, ukazując jego znaczenie w umacnianiu poczucia wspólnej tożsamości i budowaniu przyszłości Europy.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rolę koordynatora ERDK2018 w Polsce powierzono Międzynarodowemu Centrum Kultury. W tym celu MCK podjęło szereg różnorodnych aktywności o charakterze badawczym, edukacyjnym oraz informacyjnym.

W obchody ERDK2018 w Polsce do tej pory zaangażowało się prawie 250 instytucji, szerząc idee Roku, a także organizując ponad 300 wydarzeń w całej Polsce. Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego wciąż trwa, jednak to dobry moment na podsumowania.

W ramach ewaluacji ERDK2018 Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza organizatorów projektów, które otrzymały patronat ERDK 2018 na wydarzenie zamykające, które odbędzie się 29 listopada 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Wydarzenie to będzie próbą oceny obchodów Roku w Polsce oraz okazją o dyskusji na temat stojących aktualnie przed dziedzicwtem wyzwań oraz kontynuacji działań na jego rzecz.
 
W programie wydarzenia znajdą się seminaria eksperckie, dyskusja panelowa, prezentacja rezultatów ERDK 2018 w Polsce oraz gala wręczenia dyplomów.
Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu należy przesłać za pośrednictwem oficjalnego formularza dostępnego na stronie Organizatora: http://mck.krakow.pl/konferencje/wydarzenie-zamykajace-europejski-rok-dziedzictwa-kulturowego-2018/formularz
 
Termin przesyłania zgłoszeń upływa 23 listopada 2018 roku.
 
Obowiązuje rejestracja na cztery równoległe warsztaty tematyczne, wyboru uczestnictwa należy dokonać podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.
 
Liczba miejsc jest ograniczona.
 
Organizator zapewnia wyżywienie podczas trwania wydarzenia. Koszty transportu oraz noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 
 
Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK