Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Warsztaty ginących zawodów oraz spotkanie informacyjno-edukacyjne:
„Pasja, kultura, dziedzictwo-przyszłość”

W dniu 16.10.2018 Centrum Badawczo-Edukacyjne PWSZ w Nysie odwiedziło około 230 uczniów ze szkół Powiatu Nyskiego, którzy wzięli udział w spotkaniu informacyjnym oraz warsztatach  w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim", realizowanym przez Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie w partnerstwie z Gminą Pokój – liderem projektu, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, , Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu  oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu. 

Uczestnicy mieli okazję posłuchać barwnych opowieści pasjonatów, którzy zajmują się nietypowym rękodzielnictwem, czy też reprezentują rzadko wykonywane już profesje i zawody. Prelegenci zachęcali do realizacji swoich marzeń oraz do potraktowania ich jako dobrego pomysłu na biznes. Ich przykład pokazuje, że czasem warto zejść z utartych ścieżek i wyjść poza schematy. Nagrodą jest codzienna satysfakcja  z tego co się robi i poczucie spełnienia w życiu. 

  W roli nauczycieli pasji wystąpili:

 • Lukas Gogol- muzyk akordeon, zwycięzca 10 edycji „Mam talent”
 • Karolina Janiak ( 17lat) – fascynatka historii regionalnej, przewodnik zamkowy- Zamek Książęcy Niemodlin
 • Katarzyna Dolak- projektantka lalek(typ kukiełki ) wykorzystywanych do przedstawień teatralnych
 • Aniela Łabuś-artystyczna renowacja mebli,
 • Katarzyna Grabowska- rękodzielnictwo szydełkowe

Po zakończeniu spotkania młodzież  miała możliwość zwiedzania PWSZ w Nysie oraz Centrum Konserwacji Zabytków i pracowni specjalistycznych kierunku Architektura oraz tajemniczych piwnic, gdzie znajdują się prace plastyczne absolwentów PWSZ w Nysie kierunku konserwacja zabytków. Zainteresowani skorzystali też z historycznej wycieczki z przewodnikiem do pobliskiej  fortecznej wieży ciśnień oraz pozostałości po fortyfikacjach nyskich.

Wszyscy natomiast mieli możliwość wzięcia udziału w przygotowanych przez pracowników CBEKZ PWSZ w Nysie oraz zaproszonych gości warsztatach tematycznych:

 •  pozłotniczych
 • witrażowych
 • ceramicznych
 • laserowych
 • rękodzieła artystycznego w wiklinie
 • rękodzieła artystycznego decoupage

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i miło spędzony czas w PWSZ w Nysie. Mamy nadzieję, że spotkanie będzie inspiracją do realizacji własnych, nawet najdziwniejszych pasji, a przede wszystkim w znacznym stopniu przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego naszego regionu, co jest również celem realizowanego projektu.

 Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK