Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

NOWI LICENCJACI NA FILOLOGII ANGIELSKIEJ!

W dn. 6 lipca 2021 r. odbyły się obrony prac dyplomowych studentów filologii angielskiej. Wszyscy przystępujący do obron studenci, a więc przyszli nauczyciele języka angielskiego oraz przyszli tłumacze, obronili swoje prace dyplomowe, a więc uzyskali wykształcenie wyższe. Co ważne, absolwenci specjalizacji nauczycielskiej od tej pory mogą uczyć języka angielskiego na wczesnych etapach edukacji, tzn. w szkołach podstawowych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie stara się jednak odpowiadać na zgłaszane przez absolwentów licencjackich studiów filologicznych prośby i czyni starania, by od przyszłego roku akademickiego (tj. 2022/2023) zaoferować studia magisterskie w zakresie filologii angielskiej oraz filologii germańskiej. Ukończenie studiów magisterskich będzie dawało możliwość zatrudnienia we wszystkich typach szkół – zarówno podstawowych, ponadpodstawowych jak i wyższych. Planujemy, że filologiczne studia magisterskie w naszej uczelni będą przeznaczone zarówno dla kandydatów do zawodu tłumacza jak i lingwistów w zakresie komunikacji na rynku globalnym. W ramach studiów magisterskich planujemy uruchomić dwie specjalizacje: filologia praktyczna (practical language studies) oraz komunikacja globalna (global communication).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia naszej uczelni w mediach społecznościowych oraz zwracania uwagi na informacje o nowych kierunkach i poziomach studiów!

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK