Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Kolejny wyjazd w ramach Erasmus+ 

Kontynuujemy zagraniczną mobilność kadry akademickiej naszego wydziału! Tym razem, w dniach 07.06.-11.06. br., dr Alina Bryll ze specjalności tłumaczeniowej wzięła udział w 21 STP w Walencji.

Oprócz zajęć dydaktycznych, intensywnej nauki jęz. hiszpańskiego, wymiany dobrych praktyk i spotkań z kadrą akademicką hiszpańskiego uniwersytetu, dr Bryll miała możliwość rozwinięcia innowacyjnych metod praktycznego nauczania języka obcego.   

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK