Kontrast:

Komunikat w sprawie rejestracji na szczepienia nauczycieli akademickich
i innych osób prowadzących zajęcia w  PWSZ w Nysie 

Zapisy na szczepienia prowadzą Sekretariaty Dziekanatów obsługujące jednostki właściwe dla zatrudnienia nauczycieli i innych osób prowadzących zajęcia.

W piątek 12. lutego Sekretariaty Dziekanatów przesłały mailowo do nauczycieli i innych osób prowadzących zajęcia informację o rejestracji na szczepienia wraz z formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Nauczyciel lub inna osoba prowadząca zajęcia zgłasza w swoim Sekretariacie mailowo chęć zaszczepienia oraz przesyła obraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Koordynatorem Uczelnianym rejestracji na szczepienia jest Kierownik Działu Kształcenia - mgr Katarzyna Szota.

Rejestracja trwa do czwartku 18. lutego.  

P.Malinowski
Rektor
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik